Dinātrija fosfāta dihidrāts ( CAS: 7778-77-0 )Dinātrija fosfāta dihidrāts

Marquard Chemie GmbH

Dinātrija fosfāta dihidrāts

Sigma Aldrich Corp.Dinātrija fosfāta dihidrāts

VWR International LLC