Katalogs

Reliance Industries Ltd

Reliance Industries Ltd

Reliance Industries Ltd

Filament dzijas

Polietilēns (9002-88-4)

Polycarbonat (PC) (25037-45-0)

Polycarbonat (PC) (25037-45-0)

Polipropilēns (PP) (9003-07-0)

Polipropilēns (PP) (9003-07-0)

Poliestera dzijas

Etilēnoksīds (75-21-8)

Propilēns (115-07-1)

Termoplastiski maisījumi

Ksilols (1330-20-7)

Benzoli (71-43-2)

Ķīmiskie izstrādājumi

Poliestera šķiedras